เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาร่วมเป็นประธาน โดยได้มีผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดร.ก้องศักด ยอดมณี , ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ , รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา นายประชุม บุญเทียม , ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ นายปรีชา ลาลุน , นายแพทย์มีชัย อินวู๊ด ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมในพิธี ที่สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (สำนักงาน กกท. จังหวัดศรีสะเกษ)

 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวว่า ตามที่ทางคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้มอบหมายหน้าที่ให้จังหวัดศรีสะเกษได้รับผิดชอบให้เป็นเจ้าภาพในจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ “นครลำดวนเกมส์” ครั้งที่ 37 โดยการแข่งขันได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 – วันที่ 3 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกษได้ทำหน้าที่ดำเนินการจัดการแข่งขันได้เป็นอย่างดีจนเสร็จสิ้นลงแล้ว และในการจัดการแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องมาจากคณะจัดงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยมจากในทุกภาคส่วน จนทำให้การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติในครั้งนี้ได้เกิดความตื่นตัว ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ในสถานการณ์ที่ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  แต่จังหวัดศรีสะเกษก็ได้จัดการแข่งขันให้เป็นตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม จนได้รับประสบความสำเร็จ ตามสโลแกนในการแข่งขัน คือ “Fight together หรือได้แปลว่า “สู้ไปด้วยกัน” ซึ่งก็สามารถที่พัฒนาเพื่อจัดให้เป็นต้นแบบของการจัดการแข่งขันกีฬาในอนาคตได้

ในขณะที่ ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้กล่าวว่า การที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ในครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ในครั้งนี้  จังหวัดศรีสะเกษได้จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ดีทุกประการ และยังสามารถจัดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้วางไว้ ทั้งทางด้านการส่งเสริมให้นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาให้ได้มีโอกาสที่ดี เพื่อให้ได้เป็นพื้นที่ให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพ และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่มากที่สุด พร้อมกับยังได้ส่งเสริมถึงการท่องเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย ที่ทำให้ประชาชนชาวไทยและทั่วโลกได้รู้จักจังหวัดศรีสะเกษมากยิ่งขึ้น ผ่านในช่องทางสื่อต่าง ๆ มากมาย และยังทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จนสามารถเกิดการสร้างรายได้ และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของภายในจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ของตัวเจ้าภาพจังหวัดศรีสะเกษนั่นเอง

 

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้กล่าวว่า ทางจังหวัดศรีสะเกษได้มีโอกาสจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ได้รวมระยะเวลาในการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้นเป็นจำนวน 5 วัน โดยได้จัดการแข่งขันกีฬาถึง 20 ชนิดกีฬาด้วยกัน ได้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ถึง 2,507 คน และได้มีการชิงชัยกันกว่า 348 เหรียญทอง โดยเรียงอันดับ ดังนี้

 

และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการแข่งขันกีฬาคนนพิการแห่งชาติในครั้งนี้ ได้นำรูปแบบในการจัดการแข่งขันรูปแบบกีฬาสีขาว หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า BCG มาใช้ในการจัดงาน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกษได้ประสบความสำเร็จมากทั้งในด้านการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติฯ ทำให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้สามารถเป็นแบบอย่างในการนำไปพัฒนา เพื่อให้ในอนาคตจังหวัดอื่น ๆ สามารถนำไปปรับปรุงการจัดมหกรรมกีฬาภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ต่อไป

 

สำหรับในงานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ได้เต็มไปด้วย แสง สี เสียง และได้มีการแสดงที่สวยงามทำให้ผู้ร่วมงานมีความประทับใจ โดยได้มีไฮไลต์ของงานอยู่ที่ พิธีมอบธงประจำการแข่งขัน ที่จังหวัดศรีสะเกษได้มอบให้กับเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งต่อไป คือ จังหวัดกาญจนบุรี กับการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ที่มีชื่อว่า “กาญจนิกาเกมส์” ที่จะได้มีการจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2566 – วันที่ 6 กันยายน 2566